Live at my space

ปัจจุบันงานปลูกสร้างอาคารหรืองานตกแต่งภายใน นั้นมีสไตล์ การออกแบบที่หลากหลายอาทิเช่นแนวโมเดิร์น แนวทรอปิคอล แนวคอนเทมโพรารี่และอีกหลายรูปแบบตามความชอบ ของแต่ละบุคคล ทางทีมงานสิริน บางกอก สตูดิโอ จำกัด มีความชำนาญอันหลากหลายที่จะเสนองานที่สวยงามตามความต้องการ ของลูกค้าในหลักการทำงานเรา “Live at My Space”คือการกำหนดกรอบแนวทางที่น่าจะเป็นต่องานทุกงานไม่ว่าจะเป็นการทางแผนออกแบบทางผัง การจัด พื้นที่ห้องต่างๆของ อาคารรวมไปถึงการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ทางทีมงานมีหลักการและเหตุผลต่อโครงการทุกงานนำเอาประสบการณ์ ถ่ายทอด สู่การออกแบบเพื่อให้ได้งานที่ดีมีคุณภาพ โดยยึดหลักแนวทาง 7 ข้อเพื่องานที่มีคุณภาพ ดังนี้

 • การจัดพื้นที่ต้องลงตัวมากที่สุดได้ประโยชน์สูงสุด
 • การเชื่อมความสัมพันธ์ต่อการใช้พื้นที่ต้องสอดคล้องและต่อเนื่อง
 • งานต้องมีเอกลักษณ์ โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมทั้งภายในและ ภาพนอก
 • การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมต่อโครงการและงบประมาณ
 • สามารถสร้างได้จริง
 • กำหนดแผนงานที่เป็นส่วนต่อเนื่องกัน อาทิ วางแผนงานระบบไฟฟ้า สื่อสาร งานสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศ คิดทุกอย่างเป็นระบบเพื่อความคล่องตัวของการปลูกสร้าง และตกแต่งในอนาคต
 • มีการกำหนดแผนงาน MASTER SKETCHDUE แต่ละส่วนงาน ที่ชัดเจน ตั้งแต่ก่อนปลูกสร้างจนถึงงานปลูกสร้างและตกแต่งแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ส่วนที่สำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือ “Love Your Style เป็นการนำเอาข้อมูลต่างๆของลูกค้าทั้งในส่วนความต้องการขั้นพื้นฐาน พฤติกรรมผู้ใช้รูปแบบที่ชื่นชอบรวมถึงงบประมาณของลูกค้าเราจะนำเอาข้อมูลทั้งหมดมาถ่ายถอดสู่งานออกแบบ เพื่อให้ได้งานอันทรงคุณค่าและความต้องการของลูกค้ามากที่สุดไปตามที่คิดเอาไว้ในมุมของ

Love your style

ในแวดวงงานออกแบบปลูกสร้างอาคาร หรือ งานออกแบบและตกแต่งภายในส่วนใหญ่หากการสื่อสารระหว่างผู้ว่าจ้าง(ลูกค้า)และทีมงานผู้รับเหมาส่วนงานนั้นๆ สื่อสารไม่เข้าใจตรงกันในทุกแง่มุม มักจะประสบปัญหาข้อขัดแย้งตามมาหลายอย่าง อาทิ ความเข้าใจในแบบหรือเข้าใจในระดับหนึ่งพอปลูกสร้างหรือตกแต่งไม่เป็นไปตามที่คิดเอาไว้ในมุมของ (ลูกค้า)หรือในมุมผู้รับจ้างก็จะพยายามอธิบายว่าทุกอย่าง

เป็นไปตามแบบไม่แก้ไข หรือหากแก้ไขก็เสียเงินเพิ่มหากแย่หน่อยเจอผู้รับจ้างที่ไม่มีจรรยาบรรณก็อาจจะลดสเปคหรือทำงานแบบไม่มีมาตรฐาน พอลูกค้าพบปัญหาก็ไม่จ่ายเงินข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงปัญหาปลีกย่อยที่เรามักจะได้ยินกัน เสมอสุดท้ายหาข้อยุติไม่ได้ คือ ไม่ทิ้งงานก็ฟ้องร้องกันสิริน บางกอก สตูดิโอ จำกัดในอดีตก็เคยประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกันแต่ด้วยบทเรียนที่ผ่านมาเราจึงพยายามมองหาเหตุและผลว่าเพราะเหตุใด ท้ายที่สุดก็พบว่าปัญหาที่แท้จริงของการทำงาน คือ การสื่อสารระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างไม่ชัดเจนเข้าใจไม่ตรงกันจากเหตุผลดังกล่าว สิริน บางกอก สตูดิโอ จำกัด ขอให้แนวทางสำหรับลูกค้าที่มีความ

สนใจคิดจะปลูกสร้างอาคารหรือออกแบบตกแต่งภายในดังนี้

 • เลือกมืออาชีพดำเนินการให้ในแต่ละส่วน
 • เลือกทีมงานที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจนทุกส่วนงาน
 • เลือกผู้รับจ้างที่ยืดหยุ่นต่อการทำงานบนพื้นฐานที่ถูกต้อง

หากท่านได้พูดคุยกับทีมงานใดแล้วมีความรู้สึกดังกล่าวใน3ข้อข้างต้นท่านมั่นใจได้ 70 เปอร์เซนต์ว่างานของท่านจะมีข้อขัดแย้งน้อยมาก สิ่งสำคัญหากท่านมีทีมงานที่ไว้ใจได้แล้วส่วนที่เหลือคือความเชื่อใจ และการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างงานร่วมกัน สิริน บางกอก สตูดิโอ จำกัด ขอมอบแนวทางที่สอดคล้องกับ “Love your Style” ให้กับลูกค้าเตรียมตัวดังนี้

 • จัดเตรียมข้อมูลความต้องการต่างๆ ทั้งส่วนตัวและผู้อยู่อาศัยท่านอื่นต้องการอะไร (USER BEHAVIOR)
 • หาภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบที่ชื่นชอบ
 • กำหนดระยะเวลาลูกค้าให้ชัดเจนเพื่อวางแผนการเงินแผนการทำงานว่าต้องการเริ่มเมื่อใด และต้องการสร้างเมื่อใด
 • กำหนดกรอบงบประมาณในการทำงานของท่านให้ชัดเจน
 • เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย อาทิขอบเขตที่ดิน ขอบเขตพื้นที่งานที่จะทำการตกแต่ง เขียนลงกระดาษให้มากที่สุดจัดเตรียม สำเนาหลังโฉนดเพื่อประกอบการทางผังอาคาร (กรณีปลูกสร้างอาคาร)
 • สำรวจพื้นที่ข้างเคียงทางกายภาพว่าเป็นเช่นไร
 • ศึกษาสไตล์งานที่ท่านชอบเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบหารือกับทีมงานที่ท่านติดต่อด้วย
 • เตรียมคำถามที่ท่านอยากรู้และไม่เข้าใจ เพื่อสอบถามต่อทีมงานที่ท่านต้องการให้ดำเนินการให้ดำเนินการให้ทั้งหมดขั้นต้น หากท่านเตรียมตัวพร้อม เชื่อได้เป็นอย่างยิ่งว่าไม่ว่าจะติดต่อกับใคร ท่านจะมีข้อมูลเพียงพอต่อการทำงานคุณภาพของท่าน และในทัศนะของสิริน บางกอก สตูดิโอ จำกัด เชื่อในแนวคิดที่ว่าถ้าผู้ให้และผู้รับ
  มีการ สื่อสารที่ถูกต้องตามหลักการ และขั้นตอนแบบมืออาชีพ ท่านจะได้งานดี
  มีคุณภาพดั่งสโลแกนของเรา

“LIVE AT MY SPACE……LOVE YOUR STYLE”